Home Page Image

Home Page Image 

Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

Bir anlamda bilgi ve teknoloji çağı diye adlandırılan günümüzde, kişisel ve toplumsal gereksinimler hızlı bir değişim göstermekte ve gelişmektedir. Kişiler daha çok bilgiyle donanmakta ve yaşamlarını etkileyen, kolaylaştıran konulara duyarlı hale gelmektedir.

Buna paralel olarak, yerel yönetimler de hizmet kalitelerini artırıcı, o bölgede yaşayan kişileri alabilecekleri hizmetler konusunda bilgilendirici, toplu yaşam koşullarını iyileştirici yönde çalışmalarına hız vermektedirler.

Firmamız üretimini gerçekleştirmekte olduğu “Yolcu Bilgilendirme Sistemleri”, bilgi panoları, açık alan göstergeleri, kapalı mekan panoları vb. yoluyla bu yöndeki çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra geniş bir ürün çeşitliliğine sahip oluşumuz, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimimiz firmamıza alanında önemli bir güç katmakta olup üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz “Yolcu Bilgilendirme Sistemleri” uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeydedir.


 


 
Polaris Elektronik : 1993'den günümüze